Sprawozdania

Sprawozdania z naszej działalności

Stowarzyszenia, podobnie jak wszystkie inne osoby prawne, mają coroczny obowiązek sprawozdawczy (sprawozdanie finansowe) wobec urzędu skarbowego. Okresem, za który składamy sprawozdanie jest rok obrotowy. Najczęściej jest on taki sam jak rok kalendarzowy, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Dodatkowo sprawozdanie musi być podpisane przez cały zarząd stowarzyszenia a także przyjęte za pomocą uchwały przez właściwy organ do tego upoważniony (np. zarząd, walne zebranie członków).

 • sprawozdanie merytoryczne za 2023 rok zobacz sprawozdanie finansowe za 2023 rok
 • sprawozdanie merytoryczne za 2022 rok zobacz sprawozdanie finansowe za 2022 rok
 • sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok zobacz sprawozdanie finansowe za 2018 rok
 • sprawozdanie merytoryczne za 2020 rok zobacz sprawozdanie finansowe za 2018 rok
 • sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok zobacz sprawozdanie finansowe za 2018 rok
 • sprawozdanie merytoryczne za 2018 rok zobacz sprawozdanie finansowe za 2018 rok
 • sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok zobacz sprawozdanie finansowe za 2017 rok
 • sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok zobacz sprawozdanie finansowe za 2016 rok
 • sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok zobacz sprawozdanie finansowe za 2015 rok
 • sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok zobacz sprawozdanie finansowe za 2014 rok
 • sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok zobacz sprawozdanie finansowe za 2013 rok
 • sprawozdanie merytoryczne za 2012 rok zobacz sprawozdanie finansowe za 2012 rok
 • sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok zobacz sprawozdanie finansowe za 2011 rok
 • sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok zobacz sprawozdanie finansowe za 2010 rok
 • sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok zobacz sprawozdanie finansowe za 2009 rok
 • sprawozdanie merytoryczne za 2008 rok zobacz sprawozdanie finansowe za 2008 rok
 • sprawozdanie merytoryczne za 2007 rok zobacz sprawozdanie finansowe za 2007 rok
 • sprawozdanie merytoryczne za 2006 rok zobacz sprawozdanie finansowe za 2006 rok
 • sprawozdanie merytoryczne za 2005 rok zobacz sprawozdanie finansowe za 2005 rok

Podstawa prawna

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), art. 52 ust. 1 i 2, art. 53 ust. 1
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539)

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), art. 27 ust. 2

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.)

Aktualności