1% dla koni

1 procent dla koni

Naszą działalność możecie Państwo wesprzeć przekazując nam 1 % swojego podatku. 1 % dla koni. Nic nie tracąc przekazujecie Państwo nieopisaną pomoc dla realizacji naszych celów i pomocy tam, gdzie najbardziej jest wypatrywana.

Wystarczy podać w zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 0000074749

1 procent dla koni. Wsparcie z 1 % umożliwi nam:

  • wykupienie kolejnych koni, które potrzebują naszej pomocy
  • zapewnienie rehabilitacji koniom po przejściach, okaleczonym i schorowanym
  • prowadzenie ośrodka dla koni starszych, przebywających na emeryturze - będziemy mogli zagwarantować im godną starość pod opieką najlepszych specjalistów
  • edukacje dzieci i młodzieży w ramach organizowania kampanii medialnych
  • realizacje projektów przeciw odrzuceniu społecznemu dzieci i młodzieży przy udziale naszych koni

Co osiągnęliśmy:

Przez 6 lat działalności, dzięki rosnącemu wsparciu z 1 % podatku, udało nam się zrealizować wiele projektów i uratować wiele końskich żyć. Nasze konie otrzymują opiekę najlepszych specjalistów z zakresu weterynarii na każdym kroku, współpracujemy z kilkoma klinikami weterynaryjnymi.

Podatnicy, którzy mogą przekazać 1% podatku naszej organizacji:

  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Dodatkowe zasady rozliczania 1% podatku:

  • podatnicy nie wpłacają już kwoty 1% podatku samodzielnie na konto Stowarzyszenia
  • podatnicy nie mogą określić szczególnego celu, na który chcą przekazać swój 1% podatku

Dane Stowarzyszenia

Siedziba Hipodrom 1 % dla koni
STOWARZYSZENIE "HIPODROM",
z siedzibą w Siczkach k/Radomia
( Siczki 30 k/Radomia, 26-630 Jedlnia Letnisko )

Stowarzyszenie zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000074749
Możesz również pobrać darmowy program PITY 2016 poniżej

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
BANK MILLENIUM S.A.
NR KONTA: 51 1160 2202 0000 0000 1677 7685
Dla wpłat z zagranicy: PL51116022020000000016777685
SWIFT: BIGBPLPWXXX

Pobierz darmowy program PITY 2018

Pobierz program PITY 2018, uruchom program i wypełnij swoje zeznanie podatkowe. Wystarczy podać w zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 0000074749.

Program PITY 2018 - 1 procent podatku dla koni

Z życia stajni